Náš projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Náš projekt: "Požičovňa kanoe a elektrobicyklov" bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja nenávratným finančným príspevkom v celkovej sume 109 807,77 EUR, vďaka Operačnému Programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Prijímateľom príspevku je spoločnosť DG.engineering a.s., IČO: 48158658, sídlom Sládkovičova 5, 984 01 Lučenec. Dátum začatia projektu: 11/2023. Dátum ukončenia projektu: 12/2023.

Predmetom projektu je podpora MSP, financovaním inovácie procesu poskytovania služby Požičovňa kanoe a vytvorenia novej služby Požičovňa elektrobicyklov. Firma zároveň zatraktívni turistiku na rieke Ipeľ a v jej okolí. Turisti si budú mať možnosť prenajať riečne kanoe alebo elektrobicykel a spoznávať zaujímavosti Novohradu. Aktivita spočíva v nákupe kontajnerov - prenosného zázemia, elektrobicyklov a príslušenstva.

cross